Toiminta luottamushenkilönä


Yhteisön, oli kyseessä sitten yhdistys, taloyhtiö tai osakeyhtiö, juoksevia asioita hoitaa tehtävään valittu hallitus, joka koostuu aina luonnollisista henkilöistä. Olen 16 vuoden isännöintiurani aikana tehnyt yhteistyötä useiden satojen hallituksen jäsenten kanssa ja nähnyt monenlaista vastuunkantoa. Tässä minulta muutama ajatus toiminnasta luottamushenkilönä.

  • Ensin työ, sitten huvi

Luottamushenkilön tulee kantaa vastuunsa ja hoitaa se tehtävä johon hän on lupautunut. Tarpeen niin vaatiessa oma yksityiselämä joutuu joustamaan; kokouksiin osallistutaan vaikka televisiosta tulisi se oman jääkiekkojoukkueen game seven. Asiat toki tärkeysjärjestykseen, lähimmäiset ja terveys ensin, mutta ei esimerkiksi lomamatkoja varata jo tiedossa olevien kokousajankohtien päälle, tämän pitäisi olla itsestään selvää.

  • Hallituksen jäsenen tulee tehdä päätökset yhteisön hyväksi, ei omaksi edukseen

Valitettavan usein törmään tilanteisiin, joissa hallituksen jäsen ajaa hallituksessa omaa tai esimerkiksi työnantajansa etua. Tämä on paitsi väärin, myös lainvastaista. Hallituksessa ei olla ajamassa tietyn omistajajoukon etua vaan kaikkien omistajien ja yhteisön etua.

  • Kaikkien päätösten tulee kestää kriittinen tarkastelu

Virheitä tulee aina, jälkiviisastelu ei tilannetta auta. Mutta päätöstä tehdessä tulee olla selvää, että päätökseen vaikuttavat asiat kestävät päivänvalon. Luottamus ja lahjomattomuus on asioita, joiden tulee olla ehdottomia.

Pääosin luottamustehtäviin suhtaudutaan niiden tarvitsemalla vakavuudella. Mieleeni muistuu hallituksen jäsenistä monia mahtavia persoonia, vahvaa näkemystä ja mitä erilaista tietotaitoa. Näin asian kuuluukin olla, erilaiset lähtökohdat ja mielipiteet auttavat hallitustyöskentelyssä muokkaamaan päätöksestä tilanteeseen parhaiten sopivan. Mutta ennen kuin lupaudut luottamustoimeen, mieti hetki onko sinulla aikaa ja energiaa hoitaa tehtävä sen vaatimalla tavalla.