Onko vielä käyttämättömiä sairauspäiviä?


Olen palkkasuhteessa olevien kuullut viittaavan käyttämättömiin sairauspoissaolopäiviin ja yrittäjänä sekä työnantajana tällaiset kommentit saavat savun nousemaan korvista. Vaikka osaltaan tämä kerrottaisiin vitsinä, kuvastuu tilanteesta usein puuttuva velvollisuudentunto työnantajaa kohtaan.

Valkeakosken kaupungin vuoden 2016 henkilöstökertomus on julkaistu, ja täytyy todeta että kyllä kaupungin työntekijät ovat ainakin käyttäneet sairauspoissaolopäivänsä: sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2016 keskimäärin 18,9 päivää työntekijää kohden! Kyllä, kaupugin työntekijä oli siis miltei yhden kuukauden sairauslomalla vuodessa.

Työntekijät sairastavat ja sairaana työnteko ei ole suotavaa, tämä on päivänselvää. Kaupungin työntekijöissä on eri-ikäisiä ja erikuntoisia työntekijöitä, joilla ilmenee erilaisia sairauksia.  Mutta ongelma on siinä, että Valkeakosken kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot ovat keskimääräistä korkeammat. Keskimääräistä korkeammat vertailtaessa muihin kuntiin, yksityisestä sektorista nyt puhumattakaan. Ovatko työtekijät terveytensä puolesta heikommassa kunnossa vai olisiko työympäristössä ja johtamiskulttuurissa ongelmia?

Valitettava tosiasia on, että kunnan tai kaupungin palveluksessa olevilla työntekijöillä on keskimäärin enemmän sairauspoissaoloja kuin mitä yksityisen sektrorin vastaavilla työntekijöillä. Jo tämä on sinänsä hälyttävää ja puhuu kunnan palveluiden yksityistämisen puolesta. Tai vähintäänkin kuntalaisille tarjottavan valinnanvapauden, esimerkiksi palvelusetelin käyttöönoton, puolesta. Näinhän sitä kuvittelisi. Valkeakoskella vallitseva näkemys on nimenomaisesti päinvastainen, kunnan tehtävä on tuottaa nämä palvelut, riippumatta siitä kuinka huonosti tai puolitehoisesti kunta ne tuottaa. Yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa on puutteellista ja esimerkiksi palveluseteli-malli on punainen vaate vasemmistopuolueille.

Valkeakosken kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina, 29.5.2017 vuoden 2016 henkilöstäkertomusta kokouksessaan. Yksittäiset valtuutetut nostivat yksittäisiä ongelmiakohtia pöydälle, mutta vaikutelma on, että kaupungin työntekijöiden merkittävät sairauspoissaolot ovat hyväksytty olotila. Näin, vaikka sairauspoissaolojen keskiarvo kasvoi vuodessa peräti 3,6 työpäivällä henkilötyövuotta kohden. Uudella kaupunginvaltuustolla riittää savottaa ongelmien korjaamiseksi. Ettei vain olisi epämieluisa tehtävä? Onhan tulevissa valtuutetuissa merkittävän suuri osa juurikin näitä kaupungin työntekijöitä, nykyisiä tai entisiä. Saavutetuista eduista ei tingitä?