Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2017


Julkaistu Valkeakosken Sanomien mielipidekirjoituksena 8.11.2017 Ulkoisvaikutukset ovat taloustieteen määritelmä jolla kuvataan jonkin hyödykkeen tai palvelun vaihdannan positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi luonnolle tai yhteiskunnalle. Ostaja tai myyjä eivät omatoimisesti ota näitä huomioon, joten kolmannen osapuolen, esimerkiksi yhteiskunnan, puuttuminen markkinatalouteen tällaisessa tapauksessa on perusteltua. Fossiilisten polttoaineiden käyttö saastuttaa ympäristöä, mistä johtuen on perusteltua hillitä tätä kulutusta verottamalla. Vastaavasti esimerkiksi influenssa-rokotteen hintaa on perusteltua subventoida työnantajan puolesta, koska hyöty vähäisistä […]

Korkeakankaan lasketturinteen laskettelukortti-kokeilusta