Kuukausittaiset arkistot: toukokuu 2021


”No man is an island”, sanonta joka kuvastaa ihmisen tarvetta saada ympärilleen yhteiskunta ollakseen paras versio itsestään, liitetään usein myös modernin yhteiskuntasopimuksen tarpeellisuuteen. Liberaalin näkemyksen mukaisesti julkisen sektorin tehtäväksi kuuluvat vain ja ainoastaan maanpuolustus, laillisuusvalvonta sekä pelastustoimi. Mutta nämä tarvitaan, koska kukaan meistä, tai mikään yritys, ei selviä ilman muita ja ympäröivää yhteiskuntaa. Moderni yhteiskuntasopimus, aina 1860-luvulla alkaneista virkamiesten eläketurvasta, on perustunut ajatukseen valtion roolina toimia vakuutusyhtiönä, varianssin turvaajana tilanteessa, […]

Korona irtisanoi modernin yhteiskuntasopimuksen?


Wikipedia määrittelee perinteisen poliittisen kentän jaon erinomaisesti: ”Vasemmisto–oikeisto-vastakkainasettelu tai vasemmisto–oikeisto-akseli on yksi tavoista hahmottaa poliittinen kirjo. Se on nähtävissä niin politiikan historiassa kuin nykypäivässäkin, niin kansalaisten kuin muidenkin politiikan toimijoiden ajattelussa ja toiminnassa. Vasemmisto–oikeisto-ulottuvuus liittyy nykyisin ensisijaisesti tulonjakoa, sosiaalipalveluja sekä valtion ja elinkeinoelämän suhteita koskeviin kysymyksiin. Vasemmiston katsotaan painottavan valtion taloudellista, säätelevää ja palveluja tuottavaa roolia, kun taas oikeiston nähdään luottavan markkinavoimiin ja haluavan pitää valtion roolin pienenä.” Edustan poliittista oikeistoa Suomen mittakaavassa, uskoen […]

Julkisen sektorin koko ja rooliKuntavaalien kuuma peruna suurimmissa kaupungeissa on toistuvasti ollut keskustan kehittäminen sekä maksuton joukkoliikenne. Näin myös Tampereella kuntavaalien 2021 kynnyksellä. Kuuluvatko autot keskustaan ja kuinka huolehditaan keskustan elinvoimaisuudesta, olisiko maksuton joukkoliikenne tähän ratkaisu? Tässä omia hajatelmia asiasta. Itse liikun kilometreissä autolla ja joukkoliikenteen avulla eniten, mutta polkupyörä, kävely ja sähköpotkulaudat ovat liikkumismuotoina ajallisesti eniten käytössä. Kuten valtaosa meistä, olen siis useamman liikkumisvälineen käyttäjä ja valitsen aina sopivan liikkumismuodon tilanteen mukaan. Keskustan […]

Keskustan kehittäminen ja maksuton joukkoliikenne