”No man is an island”, sanonta joka kuvastaa ihmisen tarvetta saada ympärilleen yhteiskunta ollakseen paras versio itsestään, liitetään usein myös modernin yhteiskuntasopimuksen tarpeellisuuteen. Liberaalin näkemyksen mukaisesti julkisen sektorin tehtäväksi kuuluvat vain ja ainoastaan maanpuolustus, laillisuusvalvonta sekä pelastustoimi. Mutta nämä tarvitaan, koska kukaan meistä, tai mikään yritys, ei selviä ilman muita ja ympäröivää yhteiskuntaa. Moderni yhteiskuntasopimus, aina 1860-luvulla alkaneista virkamiesten eläketurvasta, on perustunut ajatukseen valtion roolina toimia vakuutusyhtiönä, varianssin turvaajana tilanteessa, […]

Korona irtisanoi modernin yhteiskuntasopimuksen?


Wikipedia määrittelee perinteisen poliittisen kentän jaon erinomaisesti: ”Vasemmisto–oikeisto-vastakkainasettelu tai vasemmisto–oikeisto-akseli on yksi tavoista hahmottaa poliittinen kirjo. Se on nähtävissä niin politiikan historiassa kuin nykypäivässäkin, niin kansalaisten kuin muidenkin politiikan toimijoiden ajattelussa ja toiminnassa. Vasemmisto–oikeisto-ulottuvuus liittyy nykyisin ensisijaisesti tulonjakoa, sosiaalipalveluja sekä valtion ja elinkeinoelämän suhteita koskeviin kysymyksiin. Vasemmiston katsotaan painottavan valtion taloudellista, säätelevää ja palveluja tuottavaa roolia, kun taas oikeiston nähdään luottavan markkinavoimiin ja haluavan pitää valtion roolin pienenä.” Edustan poliittista oikeistoa Suomen mittakaavassa, uskoen […]

Julkisen sektorin koko ja rooliKuntavaalien kuuma peruna suurimmissa kaupungeissa on toistuvasti ollut keskustan kehittäminen sekä maksuton joukkoliikenne. Näin myös Tampereella kuntavaalien 2021 kynnyksellä. Kuuluvatko autot keskustaan ja kuinka huolehditaan keskustan elinvoimaisuudesta, olisiko maksuton joukkoliikenne tähän ratkaisu? Tässä omia hajatelmia asiasta. Itse liikun kilometreissä autolla ja joukkoliikenteen avulla eniten, mutta polkupyörä, kävely ja sähköpotkulaudat ovat liikkumismuotoina ajallisesti eniten käytössä. Kuten valtaosa meistä, olen siis useamman liikkumisvälineen käyttäjä ja valitsen aina sopivan liikkumismuodon tilanteen mukaan. Keskustan […]

Keskustan kehittäminen ja maksuton joukkoliikenne


Kysyttiin ja vastasin rohkeasti kyllä. Asetuin kuntavaaliehdokkaaksi Tampereella Kokoomuksen listalta. Olen valtuuston kokouksia jonkun verran seurannut, eivätkä ne kyllä erityisen houkuttelevilta vaikuta, syvällinen argumentointi ja oivalliset kommentit ovat harvassa. Mutta halu ajaa omien arvojen mukaista yhteiskuntaa eteenpäin vei kuitenkin voiton. Kuntien tehtävänä on yleisesti pidetty koulutus-, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista. Kuntalaki toteaa kunnan olemassaolon oikeutuksena olevan asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämisen sekä asukkaiden palveluiden järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti […]

Taas mennäänKilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on saanut päätökseen vuonna 2017 aloitetut tutkimukset isännöintialan kartelliepäilyistä. KKV esittää markkinaoikeudelle tutkimustensa pohjalta peräti 22 miljoonan euron seuraamusmaksujen määräämistä kartelliin syyllistyneille isännöintiyrityksille sekä isännöintiliitolle. KKV:n esitys, kaikkineen 115 sivua, markkinaoikeudelle seuraamusmaksujen määräämisestä löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/ratkaisut-aloitteet-lausunnot/ratkaisut/kilpailuasiat/2021/esitykset-markkinaoikeudelle/r-2017-00-0236.pdf Isännöintiliiton jäseniä ovat isännöintiyritykset sekä paikalliset isännöitsijäyhdistykset. Olen itse henkilökohtaisesti ollut Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n jäsen vuosikausia, hallitustyöskentelyyn kuitenkaan osallistumatta. Omistamani isännöintiyritys on ollut Isännöintiliiton jäsen, mutta olemme eronneet jäsenyydestä […]

Isännöintialalla laaja kartellisyytös


Olen aina ollut valmis seisomaan edustamani aatesuunnan takana, on esimerkiksi helposti löydettävissä oleva tieto että olen uskonnoton ihminen ja poliittisesti oikeistolainen. Olisin varmasti päässyt helpommalla ja menestynyt yrittäjänä taloudellisesti paremmin jos olisin osannut pitää kynttilää vakan alla. Olen esimerkiksi ollut ehdolla hallitusvirkaan ja ennen päätöksentekoa kyseisessä hallituksessa istuva kirkkoherra soitti ja halusi varmistaa vain ja ainoastaan olenko tosiaankin tämä samainen henkilö, joka on uskonnoton. Asiaosaamista tai muuta substanssia hallitusvirkaan hän ei kokenut perustelluksi […]

Tunteet järjen äänenä?Olin eilen sekä Orava Asuntorahastojen että Cityconin yhtiökokouksissa, niistä ehkä myöhemmin tarkemmin. Mutta Oravan yhtiökokouksen jälkeen koen tarpeelliseksi hieman raottaa asuntosijoittamisen kulurakennetta ja miksi toiset sijoituskohteet ovat mielestäni tuhoon tuomittuja. Siinä missä pörssiosakkeiden kanssa ”osta ja unohda” -taktiikka on mitä parhain, aiheuttavat suorat kiinteistösijoitukset jatkuvaa työtä. Perinteisellä asuntosijoittajalla on ollut muutama asunto omistuksessaan, joita hän oman työnsä ohella ylläpitää ja vuokraa tarpeen niin vaatiessa. Vähäinen asuntojen lukumäärä aiheuttaa luonnollisesti riskiä, […]

Kuluilla on väliä – myös asuntosijoittamisessa


Robert Kiyosakin ”Rich Dad Poor Dad” (Rikas isä – Köyhä Isä) -kirja on saanut menestyksensä myötä jatkoksi kirjasarjan ”Rich Dad Advisors”, joka kieltämättä hieman haiskahtaa rahastukselta. Kirjasarjassa asiantuntijat antavat omilta aloiltaan vinkkejä kohti parempaa taloudellista menestystä, mutta valitettavan kevyitä perusteita kirjat lopulta tuntuvat käsittelevän. Toisaalta näiden perusteiden pitää olla vankassa kunnossa, jotta niiden päälle pystyy menestyksen rakentamaan. Kysyntää myös tämänkaltaisille ensimmäisen vaiheen kirjoille on paljon enemmän. Ken McElroy omaa pitkän […]

Kirja-arvostelu: The ABCs of Property ManagementYhdysvaltojen kiinteistömarkkina eroaa merkittävästi kotimaisesta, paitsi toki laajuudeltaan, myös perimmäisiltä toimintatavoiltaan. Siinä missä meillä toimintaketjussa on yleensä  kolme osapuolta (myyjä, kiinteistövälittäjä ja ostaja), on rapakon takana ketju jopa liki tuplasti pidempi (myyjä, tukkukauppias, ”flippaaja”, kiinteistövälittäjä ja lopulta ostaja). Antonio Edwardsin kirja on tarkoitettu opaskirjaksi talojen tukkukauppiaan uraa harkitsevalle, harhaanjohtavasta nimestään huolimatta kiinteistösijoitusvinkkejä ei ole tarjolla. Tukkukauppias (Wholesaler) etsii asuntoja kunnostaville flippaajille sopivia kohteita, saaden tyypillisesti 5000-10000 dollarin ”löytöpalkkion”. Tukkukauppias ei […]

Kirja-arvostelu: The Life of Real Estate Investing


Hallitus on torstaina 1.3.2018 antanut esityksen ns. Ara-lainoja koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Eikä yhtään liian aikaisin, ovathan etenkin ammattiyhdistykset jo vuosikymmeniä onnistuneet lypsämään yhteiskunnan rahoja itselleen kyseenalaisella toiminnalla vuokra-asuntomarkkinoilla. Ara (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) myöntää korkotukilainoja ”sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella”. Ara-lainojen käyttö on alalla toimivien ”yleishyödyllisten” yritysten yksinomainen toimintatapa. Vuokranantaja ei korkotuettua lainaa käyttäessään saa kuitenkaan periä kuin ainoastaan omakustannusvuokran. Kyllä, esimerkiksi Kojamo (entinen VVO), jonka omistajina ovat vahvasti […]

Rahastus Ara-lainoilla päättymässä?Orava Asuntorahasto Oyj (OREIT) on paitsi Suomen, myös Pohjoismainen ensimmäinen REIT-yhtiö (Real Estate Investment Trust) ja toistaiseksi ainoa suomalainen pörssilistattu kiinteistörahasto. Yhtiön tilikausi 2017 oli kuin suoraan saippuaoopperasta: juonenkäänteitä ei puuttunut ”vihamielisten” ja ”ystävällismielisten” osakkeiden ostotarjousten, yritysvaltausten, lokakampanjan ja hallituksen vaihdon myötä. Yhtiön toiminta luo kuitenkin tarpeettoman negatiivisen kuvan REIT-yhtiöistä. Mikä Kiinteistörahasto? Kiinteistörahasto on kiinteistöjen ja asuntojen omistusmuoto joka mahdollistaa tietyin edellytyksin verovapauden. Osakeyhtiömuotoinen ja pörssilistattu kiinteistörahasto tunnetaan yleismaailmallisesti REIT-yhtiönä. Kiinteistörahaston […]

Orava Asuntorahastot tarjoaa viihdettä koko rahalla


Julkaistu Valkeakosken Sanomien mielipidekirjoituksena 8.11.2017 Ulkoisvaikutukset ovat taloustieteen määritelmä jolla kuvataan jonkin hyödykkeen tai palvelun vaihdannan positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi luonnolle tai yhteiskunnalle. Ostaja tai myyjä eivät omatoimisesti ota näitä huomioon, joten kolmannen osapuolen, esimerkiksi yhteiskunnan, puuttuminen markkinatalouteen tällaisessa tapauksessa on perusteltua. Fossiilisten polttoaineiden käyttö saastuttaa ympäristöä, mistä johtuen on perusteltua hillitä tätä kulutusta verottamalla. Vastaavasti esimerkiksi influenssa-rokotteen hintaa on perusteltua subventoida työnantajan puolesta, koska hyöty vähäisistä […]

Korkeakankaan lasketturinteen laskettelukortti-kokeilustaOlen palkkasuhteessa olevien kuullut viittaavan käyttämättömiin sairauspoissaolopäiviin ja yrittäjänä sekä työnantajana tällaiset kommentit saavat savun nousemaan korvista. Vaikka osaltaan tämä kerrottaisiin vitsinä, kuvastuu tilanteesta usein puuttuva velvollisuudentunto työnantajaa kohtaan. Valkeakosken kaupungin vuoden 2016 henkilöstökertomus on julkaistu, ja täytyy todeta että kyllä kaupungin työntekijät ovat ainakin käyttäneet sairauspoissaolopäivänsä: sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2016 keskimäärin 18,9 päivää työntekijää kohden! Kyllä, kaupugin työntekijä oli siis miltei yhden kuukauden sairauslomalla vuodessa. Työntekijät sairastavat ja sairaana työnteko ei […]

Onko vielä käyttämättömiä sairauspäiviä?


Oletan että jokaisella kansallisuudella, kansanryhmällä tai millä tahansa suuremmalla, jossain määrin homogeenisellä ihmisryhmällä on erittäin arkoja, jopa osin sokeita pisteitä, joista ei voida keskustella vapaasti tai ilman arvolatausta. Olisin itse odottanut että tällainen kipupiste ei enää Suomessa olisi kansalaissota, mutta olen huomannut taasen olevani väärässä. Sain varmasti jo useamman henkilön takajaloilleen pelkällä sanavalinnalla, itse olen aina puhunut kansalaissodasta. Muistan kavahtaneeni vaistomaisesti muutama vuosi takaperin, kun eräs tuttavani käytti yksiselitteisesti sanaa punakapina. […]

Kielletyt aiheetOlin Valkeakosken kuntavaaleissa 2017 ensimmäistä kertaa ehdolla yhteiskunnalliseen luottamustoimeen, tässä pieni yhteenveto kokemuksista. Ennen vaalipäivää olisin todennut että vaalikampanjani oli kokonaisuutenaan hyvä. Lopputulos kertoi kuitenkin paljon: olisi pitänyt tehdä paljon enemmän, aikaisemmin ja paremmin. Läpimeno tai edes varasijat jäivät valitettavan kauaksi. Arvostan suuresti saamiani ääniä, kiitos jokaiselle äänestäneelle! Vaalikampanjan aikana sain tukea ja kannustusta, kiitos myös näille henkilöille. Ehdolla olon parasta antia on ollut mahdollisuus nähdä sisältä käsin miten puolueet […]

Kuntavaalit, mitä jäi käteen?


Yhteisön, oli kyseessä sitten yhdistys, taloyhtiö tai osakeyhtiö, juoksevia asioita hoitaa tehtävään valittu hallitus, joka koostuu aina luonnollisista henkilöistä. Olen 16 vuoden isännöintiurani aikana tehnyt yhteistyötä useiden satojen hallituksen jäsenten kanssa ja nähnyt monenlaista vastuunkantoa. Tässä minulta muutama ajatus toiminnasta luottamushenkilönä. Ensin työ, sitten huvi Luottamushenkilön tulee kantaa vastuunsa ja hoitaa se tehtävä johon hän on lupautunut. Tarpeen niin vaatiessa oma yksityiselämä joutuu joustamaan; kokouksiin osallistutaan vaikka televisiosta tulisi se oman […]

Toiminta luottamushenkilönä