Korkeakankaan lasketturinteen laskettelukortti-kokeilusta


Julkaistu Valkeakosken Sanomien mielipidekirjoituksena 8.11.2017

Ulkoisvaikutukset ovat taloustieteen määritelmä jolla kuvataan jonkin hyödykkeen tai palvelun vaihdannan positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi luonnolle tai yhteiskunnalle. Ostaja tai myyjä eivät omatoimisesti ota näitä huomioon, joten kolmannen osapuolen, esimerkiksi yhteiskunnan, puuttuminen markkinatalouteen tällaisessa tapauksessa on perusteltua. Fossiilisten polttoaineiden käyttö saastuttaa ympäristöä, mistä johtuen on perusteltua hillitä tätä kulutusta verottamalla. Vastaavasti esimerkiksi influenssa-rokotteen hintaa on perusteltua subventoida työnantajan puolesta, koska hyöty vähäisistä sairauspoissaoloista tulee ennen kaikkea työnantajalle.

Ulkoisvaikutusten arviointi on aina hankalaa eikä lukuisten muuttujien johdosta useinkaan kovin tarkkaa. Hyvin monet tahot käyttävät ulkoisvaikutuksia myös omiin tarkoitusperiinsä, esimerkiksi väittämillä ”euro pyöräteiden rakentamiseen tuo kahdeksan euroa yhteiskunnalle”. Kiistatonta kuitenkin on, että liikunnan tukeminen ja mahdollistaminen on kunnalle perusteltu toimenpide, jolla sosiaali- ja terveyskuluja saadaan vähennettyä. Tiettyyn rajaa asti jokainen liikuntapalveluihin käytetty euro siis säästää käytettyä euroa enemmän sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluissa.

Hyvin harvoin on tarjolla toimenpide, jossa ilman pääoman lisäystä on mahdollisuus saada lisää tuottoa tai vähemmän kuluja. Valkeakosken kaupungille tällainen sijoitus olisi tarjolla, mutta kaupunginhallitus ei kokenut siihen olevan tarpeen tarttua.

Korkeakankaan laskettelurinteen kustannukset ovat käytännössä kiinteät, edes laskettelijoiden lukumäärä ei vaikuta juurikaan rinteiden auki pidon kustannuksiin, työvoiman lisäystarvetta ei esimerkiksi kävijöiden tuplaaminen aiheuttaisi. Mitä enemmän laskettelijoita olisi, sitä vähemmän olisi myös kaupungin maksama subventointi laskettelijaa kohden.

Tätä tosiasiallista taustaa vasten teki Valkeakosken Kokoomus aloitteen laskettelurinteen käytön maksuttomuudesta peruskoulun oppilaille. Kaupungin kustannukset säilyisivät ennallaan, mutta peruskoululaisille olisi tarjolla ilmainen liikuntamahdollisuus, joka taasen osaltaan keventäisi sosiaali- ja terveyshuollon kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Valkeakosken Kaupunginhallitus äänestyksen jälkeen hylkäsi esityksen, jota myös Koulutus- ja hyvinvointilautakunta oli talousarvioon esittänyt. Valkeakoskella laskettelu säilyy siis pienen piirin huvina, jota tuetaan rankasti verovaroin. Edellisellä talvikaudella laskettelurinteen käyttäjiä oli keskimäärin ainoastaan 47 henkilö päivässä ja verovaroin jokaista käyttökertaa tuettiin peräti 45 euroa. Kyseessä on siis harvojen huvia meidän yhteisillä varoilla.